header

logo

Tryck

Grafex Tryck är namnet på vårt tryckeri som startade 1990.
Det är kärnan i vår verksamhet och riktar sig till kunder runt om
i landet, främst i Malmfälten. Med hjälp av kompetent personal och
modern utrustning producerar vi trycksaker av varienrande slag, allt
från visitkort och etiketter till tidningar samt böcker på hundratals
sidor. Offsetpressar kombinerat med digitala printar skapar möjlihet att
erbjuda bästa möjliga prduktion för just ditt jobb.

Skylt

Grafex skylt är vår skyltverkstad med produktion av allt från
fasadskyltar i plåt och ljuslådor till bildekor och klisterdekaler.
Banderoller, roll-ups samt transfer för tryck på textiler ingår också
i vårt sortiment.

Logotype